Kuntoarvio

Kuntoarvio suoritetaan asuin kiinteistöissä esimerkiksi myyntiä edistävänä toimenpiteenä. Kuntoarvion voi suorittaa myös jos epäilee jo omistamansa kiinteistön kuntoa tai suunnitteilla on remontti, jonka suuruudesta tai vaikutuksesta olemassa oleviin rakenteisiin  halutaan selvittää. Kuntoarvio kattaa koko asuin kiinteistön ja antaa paremman kuvan tarvittavista toimenpiteistä. Selvitykseen kuuluu kosteudenmittaus kaikista märkätiloista, sekä asuin kiinteistön kunnon arviointi, sekä rakenteellisten osien tarkistus ja toimivuus.

Raportointi pitää sisällään ympäristöministeriön ohjeiden mukaisen rt-kortti pohjaisen  raportin valokuvineen, kosteusmittauskartoituksen rh-lukemineen, sekä mahdolliset toimenpide ehdotuksen rakenteellisen toimivuuden varmistamiseksi.

Kuntoarvio, liike/teollisuuskiinteistöt

Oli omistuksessasi pieni tai suuri liikekiinteistö, haluat varmistaa sen teknisen toimivuuden ja elinkaaren aikana ilmenevät remontointi ja huoltokulut mahdollisimman tarkasti ja nopeasti. Tarjoamme kokonaisvalataista kuntoarviopalvelua liikekiinteistösi arvon säilymistä ajatellen. Kuntoarvio suoritetaan koko kiinteistölle, varmistaen ettei kiinteistö aiheuta turhia kustannuksia. Kuntoarvio kestää kiinteistön laajuudesta riippuen yhdestä päivästä kahteen viikkoon. Hintamme on kuitenkin sama. Tarjoamme asiakkaillemme uuden näkökulman omistamaansa kiinteistöön ja kuntoarvion päätteeksi luovutamme asiakkaalle yksityiskohtaisen raportin (tkpts) Valokuvin ja toimenpide-ehdotuksin, jolloin kiinteistönhaltija voi olla varma omistamansa kiinteistön kulurakenteesta ja välttyy suurilta investoinneilta.